Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
  • Nguyễn Thị Thanh Hoa
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên Khối mẫu giáo Nhỡ B1 - Chủ Tịch Công Đoàn nhà trường
   • Điện thoại:
    0987257638
  • Nguyễn Thị Thu
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    01683505426
   • Email:
    tjtj.nguyen90@gmail.com
  • Nguyễn Thị Hoài Thu
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    01692780452
   • Email:
    xuandienhoaithu@gmail.com
  • Hoàng Hải Anh
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    0976898867
   • Email:
    hoanghaianh16590@gmail.com
  • Trần Thị Hà
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    0968666790
   • Email:
    hachuot333@gmail.com