Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
  • Trần Quốc Huy
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Trưởng Ban
   • Điện thoại:
    0983653063
  • Nguyễn Thị Thanh Hoa
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên Khối mẫu giáo Nhỡ B1 - Chủ Tịch Công Đoàn nhà trường
   • Điện thoại:
    0987257638
  • Ngô Thị Trà My
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    0986537634
   • Email:
    me0.10041996@gmail.com
  • Trần Thị Minh Huệ
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    0962002695
   • Email:
    tranminhhue26@gmail.com
  • Nguyễn Thị Thu
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Giáo Viên
   • Điện thoại:
    01683505426
   • Email:
    tjtj.nguyen90@gmail.com