Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Ban Giám hiệu
 • Thông tin chi tiết:
  Trần Thị Hải
  Hiệu trưởng Trần Thị Hải
  Ngày tháng năm sinh 11/10/1975
  Giới tính Nữ
  Học hàm, học vị Cử nhân khoa học
  Trình độ Đại học
  Thuộc về bộ phận Cán Bộ Quản Lý
  Địa chỉ Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội
  Điện thoại 0988287975
  Email mntathanhoai-tt@hanoiedu.vn
  Mạng xã hội
  Lĩnh vực công việc phụ trách
  Giới thiệu sơ bộ

  Phụ trách chung toàn trường.

  - Chỉ đạo công tác tuyển sinh , công tác thu chi, quản lý đội ngũ, chế độ chính sách...

  - Tổ chức và chỉ đạo các hội thi, ngày hội, ngày lễ trong nhà trường.

  - Làm công tác tham mưu xây dựng cơ sở vật chất, đánh giá cán bộ, viên chức, hợp đồng hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng trong nhà trường.

  - Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2018 - 2020

  - Duyệt các loại báo cáo...