Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Hành chính - Văn phòng
  • Nguyễn Thị Thu Huyền
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Kế toán
   • Điện thoại:
    0975406236
   • Giới thiệu sơ bộ:

    Làm báo cáo về nhân sự, chế độ chính sách, tài chính, cơ sở vật chất.