Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • Thư viện
 • Thư viện ảnh
 • Hội khỏe măng non cấp trường ngày 26/01/2018

  CHƯƠNG TRÌNH HỘI KHỎE MĂNG NON

  TRƯỜNG MẦM NON TẢ THANH OAI A

  Năm học: 2017 – 2018

   

  I. TUYÊN BỐ LÝ DO GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU

             Xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý, các đ/c CBGVNV trong trường, cùng toàn thể các bé đã đến với liên hoan hội khỏe măng non trường mầm non Tả Thanh Oai A năm học 2017 – 2018

  Kính thưa các vị đại biểu! Kính thưa các vị khách quý!

  Kính thưa các đ/c CBGVNV trong trường cùng toàn thể các con thân mến!

       - Thực hiện Nghị quyết số 08 NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020.

  Căn cứ Điều lệ số 06/ĐLLN/GD&ĐT – VH-TT&TT ngày 25/09/2017 của UBND huyện Thanh Trì, Phòng GD&ĐT Trung tâm VH – TT và TT về Điều lệ thi đấu các môn Thể dục thể thao học sinh huyện Thanh Trì năm 2017 - 2018.

  Với mục đích đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phát triển toàn diện phong trào thể dục thể thao, tạo thói quen rèn luyện thân thể cho mọi đối tượng, đặc biệt là thể thao trong trường học. Hôm nay trường mầm non Tả Thanh Oai A tổ chức Liên hoan hội khỏe măng non cấp trường năm học 2017 - 2018.

            - Hội khỏe măng non là hoạt động thể thao thường niên hàng năm được tổ chức từ cấp trường đến cấp Huyện. Thông qua Hội thi các bé sẽ được hình thành và rèn luyện các kỹ năng vận động: Nhanh, mạnh, khéo léo và phát triển thể lực.

   

  KẾ HOẠCH

  TỔ CHỨC HỘI KHOẺ MĂNG NON

  TRƯỜNG MẦM NON TẢ THANH OAI A NĂM HỌC 2017 - 2018

   

  - Thực hiện công văn số 06/ĐLLN/GD&ĐT – VH-TT&TT ngày 25 tháng 09 năm 2017 Về điều lệ thi đấu các môn thể dục thể thao học sinh huyện Thanh Trì năm học 2017 – 2018.

  - Thực hiện theo Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của trường Mầm non Tả Thanh Oai A;

  - Hội đồng GDTC Trường Mầm non Tả Thanh Oai A xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khoẻ Măng non năm học 2017- 2018 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

  1. Mục đích:

  Tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao chất lượng giảng dạy Thể dục nội và ngoại khoá trong nhà trường.

  Để đánh giá công tác rèn luyện và tự rèn luyện của học sinh ở các khối lớp trong toàn trường.

  Lựa chọn được những học sinh năng khiếu tham gia thi Hội khỏe măng non cấp Huyện năm học 2017 - 2018.

  Tăng cường các hoạt động mua sắm dụng cụ, bổ sung các phương tiện cần thiết phục vụ cho Hội khỏe măng non trong nhà trường.

  2. Yêu cầu:

  Phổ biến được mục đích, ý nghĩa của Hội khỏe măng non tới toàn thể CB - GV - NV và học sinh.

  Tổ chức lễ khai mạc Hội khỏe măng non trang trọng, đúng trình tự, không rườm rà, lãng phí.

  Tổ chức điều hành thi đấu nghiêm túc, chặt chẽ, an toàn, tuân thủ đúng điều lệ.

  Vận động viên tích cực luyện tập, thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng.

  Mỗi lớp đều chọn cử học sinh tham gia thi đấu đầy đủ các môn quy định.

  II. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM:

  1. Thời gian:

  - Tổ chức vào hồi 8h00 ngày 26 tháng 01 năm 2018.

  - Tổ chức thi đấu 2 phần:

  + Phần 1: Đồng diễn Earobic

  + Phần 2: Chúng cháu vui khỏe.

  2. Địa điểm: Sân trường Mầm non Tả Thanh Oai A

  III. NỘI DUNG CÁC MÔN THI ĐẤU:

  * Môn thi: - Đồng diễn Erobic

  + Số lượng trẻ: 08 trẻ

                   - Chúng cháu vui khỏe: -  Chuyền bóng nhanh

                                                            - Dẫn bóng zíc zắc

                                                            - Chạy thoi tiếp sức

  + Số lượng trẻ: 10 trẻ

   

  IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC LỄ KHAI MẠC HỘI KHỎE MĂNG NON:

  1. Phần lễ:

  - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

  - Phát biểu khai mạc

  - Tuyên thệ của vận động viên và trọng tài.

  2. Phần hội:

  - Tổ chức thi đấu 2 nội dung:

  + Đồng diễn Earobic

  + Chúng cháu vui khỏe

  V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

  1. Ban chỉ đạo:

  - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội khỏe măng non cấp trường.

  - Đôn đốc, kiểm tra các lớp thực hiện nhiệm vụ được giao, khen thưởng các lớp, học sinh đạt thành tích cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  - Tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức Hội khỏe măng non cấp trường với Ban chỉ đạo Hội khỏe măng non cấp Huyện.

  2. Chi đoàn thanh niên:

  - Phân công đoàn viên làm công tác chuẩn bị các đồ dùng, dụng cụ cho hội thi: loa đài, khẩu hiệu, phông bạt, biển lớp…

  3. Công đoàn:

  - Dẫn chương trình hội thi cấp trường.

  - Huấn luyện đội tuyển tham gia thi đấu Hội khỏe măng non cấp Huyện.

  - Tổ chức tập huấn cho tổ trọng tài.

  4. Giáo viên:

  - Lập danh sách học sinh tham gia thi Hội khỏe măng non cấp trường.

  - Hướng dẫn học sinh các động tác, kỹ năng để luyện tập, thi đấu cấp trường.

  - Đôn đốc, nhắc nhở, động viên, tạo điều kiện để học sinh lớp mình luyện tập, thi đấu đạt kết quả cao.

  5. Nhân viên Y tế: Phối hợp với trạm y tế xã phục vụ Hội khỏe măng non cấp trường.

  VII. DỰ TRÙ KINH PHÍ:

  - Hỗ trợ: 1.000.000đ để làm nhạc, thuê trang phục đồng diễn,

  - Hoa tặng các đội: 1.000.000đ

  - Trang trí phông: 200.000

  - Giải thưởng:

  Phần thi: Đồng diễn thể dục

  + 01 giải nhất trị giá: 300.000đ

  + 02 giải nhì trị giá: 200.000đ

  + 02 giải ba trị giá 100.000đ

  Phần thi: Chúng cháu vui khoẻ

  + 01 giải nhất trị giá: 300.000đ

  + 02 giải nhì trị giá 200.000đ

  + 02 giải ba trị giá 100.000đ

   

  Tổng số tiền là: 1.800.000đ( Bằng chữ: Một triệu tám tram nghìn đồng chẵn ./.)

   

  Số tiền trên được trích từ 10% tiền năng khiếu của trường

   

   

   

  T/M. HỘI ĐỒNG GDTC

  CHỦ TỊCH

   

  Trần Thị Hải