Trường mầm non Tả Thanh Oai A phấn đấu đạt danh hiệu trường Mầm non gương mẫu.

Tập thể giáo viên trường mầm non Tả Thanh Oai A