Trường MN TTO A đã áp dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường: Chăm sóc nuôi dưỡng, Y tế học đường, Chăm sóc giáo dục.

Bài thuyết trình ngày hội CNTT năm học 2017 – 2018

Trường MN TTO A đã áp dụng CNTT vào các hoạt động chăm sóc giáo dục của nhà trường:

Chăm sóc nuôi dưỡng: Một trong những hiệu quả nổi bật nhất của ứng dụng CNTT vào quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mầm non là việc quản lý bữa ăn cho trẻ, từ việc xây dựng thực đơn, tính khẩu phần ăn cân đối đến việc đảm bảo tỷ lệ các chất cho trẻ.

Y tế học đường: Đã áp dụng CNTT để làm những bài tuyên truyền phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe đến các CB-GV-NV và các bậc phụ huynh học sinh.

Việc ứng dụng CNTT trong bộ phận hành chính là dễ dàng quản lý nhân sự trong trường, từ cán bộ giáo viên,nhân viên, nhân viên, quản lý khối lớp học, số trẻ trong các lớp, trẻ ra trẻ vào và các chương trình học chính khóa, ngoại khóa; cập nhật điểm danh; quản lý tài chính, tự động tính toán các khoản thu, chi rất thuận tiện và chính xác.

Phần mềm MISA phục vụ tài chính kế toán.

Phần EXCEL để tính lương, BHXH cho các CB-GV-NV trong nhà trường.

Chăm sóc giáo dục:

Các Đ/c giáo viên thiết kế các bài giáo án điện tử Powerpoint, bài giảng điện tử E - Learning để phục vụ trong giảng dạy hàng ngày hay trong các cuộc hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện… Nhờ đó chất lượng các giờ học được nâng cao thu hút được trẻ, tích cực hứng thú tham gia các hoạt động.

Giáo viên đã sử dụng những phần mềm powerpoint để thiết kế giáo án điện tử, phần mềm ispring để thiết kế các bài giảng Elearning. Một số bài giảng elearning được BGK hội thi cấp trường đánh giá cao.