Thông báo của hội đồng tuyển sinh mầm non Tả Thanh Oai A

Kính gửi các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi từ 2 đến 5 tuổi (có hộ khẩu thường trú - tậm trú) có nhu cầu đi học đúng ngày 13/7/2019 đến tại trường mầm non Tả Thanh Oai a ngõ 20 Tả Thanh Oai làm thủ tục nhập học cho con vào các giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6.

                                                                                                                                      Trân trọng!