KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 4/2020

(Từ ngày 30/03/ 2020 đến ngày 03/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ VĂN HỌC

Thơ: Mưa rơi

 

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “Mưa rơi”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ.

https://www.youtube.com/watch?v=jjMv2_tMyvc

 

Thứ ba

HĐ THỂ DỤC

VĐCB: Đi trong đường hẹp, đầu đội túi cát

TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Đi trong đường hẹp đầu đội túi cát”.

- Phụ huynh chuẩn bị đường hẹp 40-60cm, túi cát.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cách tập và chơi cùng con.

https://www.youtube.com/watch?v=BmI3WGIZNBY

 

Thứ tư

HĐ KHÁM PHÁ

Thí nghiệm về sự hòa tan 1 số chất của nước

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Nước, muối, gạo, đường, sỏi, cốc, thìa để cho trẻ làm thí nghiệm.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm.

https://www.youtube.com/watch?v=-bwqLTRasG0

 

Thứ năm

HĐ LQVT

Ôn sắp xếp xen kẽ

- Giáo viên  video hướng dẫn trẻ “sắp xếp xen kẽ” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn và chơi cùng trẻ

 https://www.youtube.com/watch?v=E4YN3pd-43g

 

Thứ sáu

HĐ TẠO HÌNH

Xé dán con thuyền

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “xé dán con thuyền” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Giấy màu, hồ dán, giấy A4, Sáp màu, khăn lau tay.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ xé và dán con thuyền.

https://www.youtube.com/watch?v=Oal4vxACe_I

 

 

                                                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 4/2020

(Từ ngày 06/04 2020 đến ngày 10/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Truyện: Xe lu và xe ca

(Đa số trẻ chưa biết)

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Xe lu và xe ca” phụ huynh cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh kể lại cho trẻ nghe và xem tranh minh hoa trên youtobe

https://www.youtube.com/watch?v=CM7x_Qb6Dj8

 

Thứ ba

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

VĐCB: Tung và bắt bóng với cô. (MT 4)

TCVĐ: Gà trong vườn

- Giáo viên gửi video hướng dẫn vận động “Tung và bắt bóng với cô” cho phụ huynh và học sinh xem..

- Phụ huynh chuẩn bị: Bóng

- Phụ huynh hướng dẫn cách chơi và chơi cùng con trò chơi.

https://www.youtube.com/watch?v=wUv8MSai_FA

 

Thứ tư

HĐ KHÁM PHÁ

Khám phá xe đạp

Giáo viên gửi video khám phá xe đạp cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh cho các con tìm hiểu, khám phá.

https://www.youtube.com/watch?v=cuCL-JoXMHw

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Dạy trẻ so sánh chiều cao của hai đối tượng.(MT22)

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Dạy trẻ so sánh chiều cao của hai đối tượng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh dạy và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=Tm5YoZvB1zI

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

DH: Em đi qua ngã tư đường phố

NH: Đi đường em nhớ

TC: Tai ai tinh.

- Giáo viên gửi nội dung bài hát “Em đi qua ngã tư đường phố”, phụ huynh cho trẻ xem video trên Youtobe. và chơi trò chơi.

https://www.youtube.com/watch?v=vn7rTYnkbdE

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 4/2020

(Từ ngày 13/04/ 2020 đến ngày 17/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Thơ: Ong và bướm

 

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “Ong và bướm”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ.

https://www.youtube.com/watch?v=HNIlVsj5ynE

 

Thứ ba

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

VĐCB: Tự đập và bắt bóng.

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn vận động “Tự đập và bắt bóng” cho phụ huynh và học sinh xem..

- Phụ huynh chuẩn bị: Bóng

- Phụ huynh hướng dẫn cách chơi và chơi cùng con trò chơi.

https://www.youtube.com/watch?v=4Lx6PtAelMo

 

Thứ tư

HĐ KHÁM PHÁ

Khám phá một số biển báo giao thông đường bộ.

- Giáo viên gửi video khám phá một số biển báo giao thông đường bộ cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh cho các con tìm hiểu, khám phá.

https://www.youtube.com/watch?v=fvwQ6B4CsA8

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 3 đối tượng

- Giáo viên gửi video “Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 3 đối tượng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh dạy và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=E4SNFuVgIeY

 

Thứ sáu

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ con gà

 

 - Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ con gà” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Giấy A4, búp sáp màu.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ vẽ con gà.

https://www.youtube.com/watch?v=EsorJlYTUWQ&t=154s

 

 

 

 

 

                                                             KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 4/2020

(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020)

 

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Truyện: Chú đỗ con

 

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Chú đỗ con” phụ huynh cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh kể lại cho trẻ nghe và xem tranh minh hoa trên youtobe

https://www.youtube.com/watch?v=82bWFKrP8rg

 

Thứ ba

HĐ RÈN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng đeo khẩu trang đúng cách

- Giáo viên gửi video hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Khẩu trang

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ kỹ năng đeo khẩu trang

https://www.youtube.com/watch?v=ISoPkAZpka4&t=3s&pbjreload=10

 

Thứ tư

HĐ KHÁM PHÁ

Thí nghiệm vật chìm vật nổi( MT 20)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: 2 cốc nước, thìa inox, lá cây…  để cho trẻ làm thí nghiệm vật chìm vật nổi

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ làm thí nghiệm. https://www.youtube.com/watch?v=nDOh9QQKgiU

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 4 đối tượng

- Giáo viên gửi video “Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 4 đối tượng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh dạy và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=CewVYdjJND0

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- VĐ: Dân vũ rửa tay

- TC: Tai ai tinh

- Giáo viên gửi video hướng dẫn vận động dân vũ rửa tay cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện vận động.

https://www.youtube.com/watch?v=fWC0HIWKfoE&t=95s

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN V THÁNG 4/2020

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020)

 

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Thơ: Ông mặt trời

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “Ông mặt trời”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ.

https://www.youtube.com/watch?v=JKOx4PfIsVM

 

Thứ ba

HĐ RÈN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách

- Giáo viên gửi video hướng dẫn rửa tay đúng cách cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Nước sạch, xà phòng rửa tay, khăn lau tay

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách.

https://www.youtube.com/watch?v=a845ZBIf8Lo&t=46s

 

Thứ tư

HĐ KHÁM PHÁ

Tìm hiểu về lá cờ đỏ sao vàng

 

- Giáo viên gửi video tiều hiểu về lá cờ đỏ sao vàng cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh cho các con tìm hiểu, khám phá.

https://www.youtube.com/watch?v=yHKcMp2oCuY

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 5 đối tượng

- Giáo viên gửi video “Dạy trẻ đếm, nhận biết nhóm có 5 đối tượng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh dạy và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=iTRqqtfJ6d8

 

Thứ sáu

HĐ TẠO HÌNH

Tô màu lá cờ Việt Nam

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Tô màu lá cờ Việt Nam” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Giấy A4 (Phụ huynh có thể vẽ sẵn lá cờ cho trẻ tô), búp sáp màu.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ tô màu lá cờ Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY