KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 4/2020

(Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ mưa (tiết mẫu)

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “vẽ mưa” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4, sáp màu để trẻ thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=s2INQG0TmQo

 

Thứ ba

Khẩu trang

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Khẩu trang” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị khẩu trang cho trẻ quan sát và thực hành đeo.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con

https://www.youtube.com/watch?v=IHV814Mp_Nk

 

Thứ tư

-BTPTC: Tập với cành hoa

-VĐCB: Ném trúng đích nằm ngang

-TCVĐ: Lộn cầu vồng

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Ném trúng đích nằm ngang”.

- Phụ huynh chuẩn bị bóng, đích nằm ngang.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cách tập và chơi cùng con. https://www.youtube.com/watch?v=SB69kBEpO1o

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Thơ: Cá vàng

 

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “ Cá vàng”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ. https://www.youtube.com/watch?v=FCQ8QNtnWoU

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- DH: Trời nắng trời mưa

- TC: Tai ai tinh

 

- Giáo viên gửi video nhạc hát bài “Trời nắng trời mưa” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=H4e11s7bBcE

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 4/2020

(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ ông mặt trời

(Tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ ông mặt trời” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4, sáp màu để trẻ thực hiện.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=-d8qZigQWNc

 

Thứ ba

HĐNB

Hoa hồng, hoa cúc

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Hoa hồng, hoa cúc” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con.

https://www.youtube.com/watch?v=6dTH4HyDOho

 

Thứ tư

HĐ PTVĐ

- BTPTC: Cây cao cây thấp

- VĐCB: Đi có mang vật trên đầu

- TCVĐ: Dung dăng dung dẻ

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Đi có mang vật trên đầu”.

- Phụ huynh chuẩn bị vật (Bao cát), hướng dẫn trẻ cách tập và chơi cùng con

https://www.youtube.com/watch?v=CTrmns50m80

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Truyện: Cây táo

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Cây táo”, phụ huynh kể cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa truyện trên Youtobe.

https://www.youtube.com/watch?v=pTnP2_KiXbY

 

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

DH: Bé và hoa

TC: Bắt trước âm thanh

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Trời nắng trời mưa” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=9Y-PjtPmLrQ

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 4/2020

(Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Trang trí cánh bướm

(tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Trang trí cánh bướm” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4 có vẽ con bướm, màu nước, khăn lau tay. https://www.youtube.com/watch?v=MpoLR79Vd0I

 

Thứ ba

HĐNB

Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Nhận biết một số đồ dùng trong gia đình” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con

https://www.youtube.com/watch?v=eMYPgPMjo6Q

 

 

Thứ tư

HĐ PTVĐ

-BTPTC: Thỏ con

-VĐCB: Đi theo đường ngoằn ngoèo

-TCVĐ: Con bọ dừa

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Đi theo đường ngoằn ngoèo”. - Phụ huynh chuẩn bị: Vạch xuất phát, đường ngoằn ngoèo, hướng dẫn trẻ cách tập và chơi cùng con.

https://www.youtube.com/watch?v=RUKy38TGNfk

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Thơ: Chiếc đồng hồ

 

- Giáo viên gửi video thơ “Chiếc đồng hồ” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ đọc thơ. https://www.youtube.com/watch?v=Drd0-wbci2Q

 

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- DH: Cùng múa vui

- TC: Giọng ai đấy nhỉ

 

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Cùng múa vui” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ. https://www.youtube.com/watch?v=9YC0eeFg6uU

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 4/2020

(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Nặn quả cam

( tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Nặn quả cam” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị đất nặn, bảng con, khăn lau tay.

 https://www.youtube.com/watch?v=mL-mUQ6B_Fw

 

Thứ ba

HĐ NB

Màu sắc xung quanh bé

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Màu sắc xung quanh bé” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con https://www.youtube.com/watch?v=vKig8GWWj0Q

 

 

Thứ tư

HĐ PTVĐ

BTPTC: Tập với cành hoa

VĐCB: Đứng co một chân

TCVĐ: Gà trong vườn rau

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Đứng co một chân”.

 - Phụ huynh chuẩn bị: Vạch xuất phát.

https://www.youtube.com/watch?v=Yx0-EV3RsAE

 

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Truyện: Vịt con lông vàng

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Vịt con long vàng”, phụ huynh kể cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa truyện trên Youtobe https://www.youtube.com/watch?v=iaf95W9ovHI

 

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- Hát + VĐMH: Khúc hát đôi bàn tay

- NH: Việt Nam ơi, đánh bay covid

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Khúc hát đôi bàn tay” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ. https://www.youtube.com/watch?v=_URkOcjgc-k

https://www.youtube.com/watch?v=-3gCTlaMB88

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN V THÁNG 4/2020

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ quả bòng bay

 ( tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ quả bóng bay” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4, sáp màu

https://www.youtube.com/watch?v=MpoLR79Vd0I

 

 

Thứ ba

HĐ NB

Quả cà chua

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Màu sắc xung quanh bé” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con https://www.youtube.com/watch?v=vKig8GWWj0Q

 

 

Thứ tư

HĐ PTVĐ

BTPTC: Tập với cành hoa

VĐCB: Ôn bò theo đường ngoằn ngoèo

TCVĐ: Gà trong vườn rau

- Giáo viên gửi video hướng dẫn bài VĐCB “Đứng co một chân”.

 - Phụ huynh chuẩn bị: Vạch xuất phát.

https://www.youtube.com/watch?v=Yx0-EV3RsAE

 

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Thơ: Chổi ngoan

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “Chổi ngoan”, cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ đọc thơ https://www.youtube.com/watch?v=SClDYspgUnA

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

-DH: Quả

-TC: Tai ai tinh

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Quả” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ. https://www.youtube.com/watch?v=Uw0o__4uZJs