KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 3/2020

(Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG RÈN KN

Thói quen rửa tay

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Thói quen rửa tay” lên zalo lớp.

.

https://www.youtube.com/watch?v=xYXZFWaQRy0

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Dạy trẻ so sánh to- nhỏ của 2 đối tượng

 

 

- Giáo viên gửi video dạy trẻ so sánh to – nhỏ  của 2 đối tượng cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=JpjV-g3QCQs

 

Thứ tư

 

 

 

 

HĐ TẠO HÌNH

Bé làm thiệp tặng mẹ ngày 8/3

 

 

- Giáo viên gửi hướng dẫn “ cách làm bưu thiếp tặng mẹ” lên zalo lớp

- PH chuẩn bị giấy A4, mầu nước, tăm bông và hướng dẫn con thực hiện.

 http://www.mamnon.com/DocsDetails.aspx?topicID=42261

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

DH: Khúc hát đôi bàn tay

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, video bài hát “Khúc hát đôi bàn tay” cho trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=gkHaCMM_VW0

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Thơ: Virut covid

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video thơ: “VI RUT COVID” cho phụ huynh để p/h đọc cho trẻ nghe và thuộc.

https://www.youtube.com/watch?v=y4y4q9r9N7g

 

 

                                                                  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 3/2020

(Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

            Làm chú gà con

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Làm chú gà con” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị quả bông, keo sữa, tăm bông giấy màu, đĩa nhựa màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=hEPd5WC5Wo4

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Bé học xếp hình

 

- Giáo viên gửi video “Bé học xếp hình”

cho p/h

https://youtu.be/EiEviN7Zh_s

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: Nắng sớm

NH: Mưa rơi

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Các hiện tượng tự nhiên

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cho trẻ quan sát về các hiện tượng  tự nhiên.

https://www.youtube.com/watch?v=KVhSh0NwkpM

 

 

Thứ sáu

HĐ PTVĐ

Chạy theo đường dích dắc và bảo vệ trứng

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video bài tập: “Chạy theo đường dích dắc và bảo vệ trứng” cho phụ huynh cùng tập và chơi với con.

https://www.youtube.com/watch?v=y5FYzE4L9bE

 

        

 

 

 

                                                    

 

                                                            KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 3/2020

(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ mưa

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ mưa” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=s2INQG0TmQo

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

 Tìm hiểu hình vuông, hình tròn, tam giác, chữ nhật

 

 

- Giáo viên gửi video “ Tìm hiểu hình vuông, hình tròn, hình tam giác cho p/h

https://youtu.be/00lMJmkpSQE

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

Hát + Vận động minh họa: Trời nắng trời mưa

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

https://www.youtube.com/watch?v=9ZkiNVS0pUU

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Tìm hiểu về mưa

 

- GV gửi video “ Tìm hiểu về mưa” Phụ huynh xem và cùng giải thích cho con

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHSEH7CoZL4

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Truyện:

Nàng tiên mưa.

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video truyện: “Nàng tiên mưa” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=1vTKK3BF-M0

 

 

 

 

 

 

                 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 3/2020

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Nặn ông mặt trời

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Nặn ông mặt trời” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị đất nặn, bảng và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=EOl8fc6tWhQ

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

So sánh chiều dài của 2 đối tượng

 

- Giáo viên gửi video :” dạy trẻ so sánh chiều dài của 2 đối tượng”

https://www.youtube.com/watch?v=9dUxw_-zh5w

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

Dạy múa : Bé nhớ vệ sinh

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ học hát và  múa theo cô hướng dẫn https://www.youtube.com/watch?v=2Dgm2thjnWk

https://www.youtube.com/watch?v=kNcuEc-nh3g&t=177s

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

           Thí nghiệm với nước

 

- GV gửi video giới thiệu cách hướng dẫn cách làm thí nghiệm

https://www.youtube.com/watch?v=XSdrVUFhsLE

 

 

Thứ sáu

HĐ PTVĐ

Phát triển vận động tuyệt vời

 cho con

 

Giáo viên gửi nội dung, video bài tập: “Phát triển vận động tuyệt vời cho con” cho phụ huynh cùng tập và chơi với con

https://www.youtube.com/watch?v=Kms9OkIXV5s