KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 3/2020

(Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Nặn chiếc vòng

(Tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Nặn chiếc vòng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị đất nặn, bảng co, khăn lau tay để trẻ thực hiện.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=-d8qZigQWNc

 

Thứ ba

HĐNB

Nhận biết một số phương tiện giao thông

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Nhận biết một số PTGT” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con

https://www.youtube.com/watch?v=g7e5qL10xJc

 

Thứ tư

HĐ RÈN KỸ NĂNG 

Vứt rác đúng nơi quy định

- Giáo viên gửi video câu chuyện về “Vứt rác đúng nơi quy định cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh giáo dục và hướng dẫn trẻ vứt rác đúng nơi quy định. https://www.youtube.com/watch?v=q5Os_YYGEgY

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Thơ: Xe đạp

 

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “ Xe đạp”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ. https://www.youtube.com/watch?v=-YAbdKuO8zU

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- DH: Em tập lái ô tô

(Nguyễn Văn Tý)

- TC: Đèn tín hiệu

- Giáo viên gửi video nhạc hát bài “Em tập lái ô tô” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=VP8E_-Qwbcg

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 3/2020

(Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Tô màu con vịt

(Tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Tô màu con vịt” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4 có vẽ sẵn hình con vịt, sáp màu (Màu dạ) để trẻ thực hiện.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=ms3JlPoiiB4

 

Thứ ba

HĐNB

Các hiện tượng tự nhiên

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Các hiện tượng tự nhiên” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con.

https://www.youtube.com/watch?v=Ye4bHjJQN4s

 

Thứ tư

HĐ RÈN KỸ NĂNG 

Che miệng trước khi ho, ngáp, hắt hơi

- Giáo viên gửi video câu chuyện về “che miệng trước khi ho, ngáp, hắt hơi” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh giáo dục và hướng dẫn trẻ biết che miệng trước khi ho, ngáp, hắt hơi.

https://www.youtube.com/watch?v=MloJoRn_G_M

https://www.youtube.com/watch?v=KcFMZ6MzsYE

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Truyện: Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai

 

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Chuyến du lịch của chú Gà Trống Choai”, phụ huynh kể cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa truyện trên Youtobe.

https://www.youtube.com/watch?v=M1VqQsszeWQ

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

VĐ: Dân vũ rửa tay

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Dân vũ rửa tay” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ và vận động cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=LZKqD-E_w9Y

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 3/2020

(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Tô màu ô tô tải

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Tô màu ô tô tải” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị giấy A4 có vẽ sẵn hình ô tô tải, sáp màu (Màu dạ) để trẻ thực hiện.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=bgm4I2wZKg4

 

Thứ ba

HĐNB

Nhận biết 4 mùa trong năm

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Nhận biết 4 mùa trong năm” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con

https://www.youtube.com/watch?v=dcolFDg34PU

 

Thứ tư

HĐ RÈN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng rửa tay đúng cách

- Giáo viên gửi video hướng dẫn rửa tay đúng cách cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Nước sạch, xà phòng rửa tay, khăn lau tay

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay đúng cách.

https://www.youtube.com/watch?v=a845ZBIf8Lo&t=46s

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Thơ: Đi nắng

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “ đi nắng”, phụ huynh đọc cho con nghe, cho trẻ xem hình ảnh minh họa thơ trên bài giảng điện tử và dạy con đọc thuộc thơ.

https://www.youtube.com/watch?v=YCiU1te8eJU

 

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

VĐ: Dân vũ Ghen covy

 

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Dân vũ ghen covy” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ và vận động cùng trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=iU9WFjXdM9M

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 3/2020

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Xâu vòng

( tiết mẫu)

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Xâu vòng” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh chuẩn bị: Ống hút cắt, dây xâu.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện

https://www.youtube.com/watch?v=GcYLliDyZTg

 

Thứ ba

HĐ NB

Ban ngày – Ban đêm

- Giáo viên gửi video hướng dẫn NBTN “Ban ngày – Ban đêm” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ cùng học với con https://www.youtube.com/watch?v=FCU0Q0mK-RQ

https://www.youtube.com/watch?v=wclrRjuwc2U

 

Thứ tư

HĐ RÈN KỸ NĂNG

Lễ phép, chào hỏi

- Giáo viên gửi video hướng dẫn câu chuyện về “lễ phép, chào hỏi” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ thực hiện.

 

Thứ năm

HĐ LQVH

Truyện: Vì sao mặt trời lại mọc?

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Vì sao mặt trời lại mọc”, phụ huynh kể cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa truyện trên Youtobe.

https://www.youtube.com/watch?v=w0G1a8iCok8

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- DH: Mời lên tàu lửa

- TC: Tiêng kêu của phương tiện giao thông

- Giáo viên gửi video cô hướng dẫn hát bài “Mời lên tàu lửa” cho phụ huynh và học sinh xem.

- Phụ huynh hướng dẫn trẻ học hát và chơi cùng trẻ. https://www.youtube.com/watch?v=7MQzS407rPY