KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 4/2020

(Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Cắt dán hình ảnh về Bác Hồ

 (Đề tài)

 

- Giáo viên gửi video bài học “Cắt dán hình ảnh về Bác Hồ” của trẻ và hướng dẫn lên nhóm Zalo của lớp.

- Phụ huynh chuẩn bị nguyên liệu tạo hình : kéo, hồ dán giấy a4, hình ảnh về bác Hồ…

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Trò chuyện về trường tiểu học

 

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Trò chuyện về trường tiểu học” vào gmail của lớp,

 

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Trò chơi với chữ cái p,q,g,y.

- Giáo viên gửi bài giảng điện tử “Trò chơi với chữ cái p, q, g, y” vào mail của lớp.

- Phụ huynh vào Mail chung, in bài hướng dẫn ôn tập  cho các con thực hiện bài tập https://www.youtube.com/watch?v=PlRm6RT88d4

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Làm quen với đồng hồ.

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen với đồng hồ” vào mail của lớp.

 - Giáo viên gửi bài tập, Phụ huynh vào Mail chung in bài và cho các con làm bài tập https://www.youtube.com/watch?v=BWgY_ahy27Q

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

Hát + VTTTPH: Yêu Hà Nội

- NH: Từ rừng xanh cháu về thăm Lăng Bác.

- TC: Nghe âm thanh đoán tên nhạc cụ

- Giáo viên quay video cô hướng dẫn vỗ tay tiết tấu phối hợp bài: “Yêu Hà Nội” và gửi vào mail,

- Phụ huynh vào Mail chung hướng dẫn cho các con vỗ tay tiết tấu phối hợp nhịp nhàng theo lời bài hát và nghe bài hát nghe trên youtube,  chơi trò chơi.

 

 

 

                                                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 4/2020

(Từ ngày 06/04/2020 đến ngày 10/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

VĐCB: - Đi trên ván kê dốc.

 - Đập và bắt bóng bằng hai tay.

TC: Nhảy qua suối nhỏ

(MT 2)

 

- Phụ huynh hướng dẫn con đi trên ván kê dốc.Đập và bắt bóng bằng hai tay và khuyến khích con thực hiện vận động.

- Phụ huynh chuẩn bị ván và bóng cho con. https://www.youtube.com/watch?v=q3htlFtK5JY

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Đồ dùng bé chuẩn bị đi học lớp 1

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Đồ dùng bé chuẩn bị đi học lớp 1” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá đồ dùng bé chuẩn bị đi học lớp 1.

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Bài 19: Hành trang vào lớp 1

- Giáo viên gửi bài giảng điện tử của trẻ vào mail,  

- Phụ huynh vào Mail chung, in bài hướng dẫn ôn tập  cho các con thực hiện bài tập

 

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Dạy trẻ xem giờ đúng trên đồng hồ

(MT 51b)

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Dạy trẻ xem giờ đúng trên đồng hồ” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con thực hiện.

- Giáo viên gửi bài tập,  Phụ huynh vào Mail chung in bài và cho các con làm bài tập. https://www.youtube.com/watch?v=d9ElUWla6AE

 

Thứ sáu

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Thơ: Bé vào lớp 1

 

- Giáo viên gửi nội dung thơ “Bé vào lớp 1”,

- Phụ huynh đọc cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa bài thơ trên Youtobe. https://www.youtube.com/watch?v=Q0FyyuuBVkM

 

 

        

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 4/2020

(Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ trường tiểu học

( Đề tài)

- Giáo viên gửi bài học của trẻ và hướng dẫn lên nhóm Zalo của lớp,

- Phụ huynh chuẩn bị nguyên liệu tạo hình và giấy A4 cho các con thực hiện. https://www.youtube.com/watch?v=r9k3ff9C6Dc

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá. https://www.youtube.com/watch?v=gQ623dovZi8

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Làm quen chữ cái

v-r

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen chữ: v-r” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung, hướng dẫn và cho các con làm quen chữ: v-r. https://www.youtube.com/watch?v=8dT6GyDtnZI

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Làm quen với lịch – xem lịch

(MT 51b)

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen với lịch – xem lịch   ” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung, xem, hướng dẫn và cho thực hiện.

 

Thứ sáu

HĐ ÂM  NHẠC

- VĐ minh họa: Em mơ gặp Bác Hồ

- NH: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên  nhi đồng

- TC: Đọc nốt nhạc bằng kí hiệu bàn tay.

- Giáo viên gửi video hướng dẫn vận động minh họa bài: “Em mơ gặp Bác Hồ” và gửi vào mail,

- Phụ huynh vào Mail chung hướng dẫn cho các con thực hiện vận động nhịp nhàng theo lời bài hát và  nghe bài nghe hát trên youtube ,  chơi trò chơi. https://www.youtube.com/watch?v=kYx9ye-bv4M

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 4/2020

(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

BTTH:- Bật qua vật cản cao 15- 20cm

- Đi trên ván kê dốc

- Đập và bắt bóng bằng hai tay.

- Phụ huynh hướng dẫn con thực hiện vận động :Bật qua vật cản cao 15- 20cm. Đi

trên ván kê dốc.  Đập và bắt bóng bằng hai tay và khuyến khích con thực hiện vận động. https://www.youtube.com/watch?v=UAvRfnMXQXs https://www.youtube.com/watch?v=q3htlFtK5JY&t=3s https://www.youtube.com/watch?v=4Lx6PtAelMo

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Trò chuyện về danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội.

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Trò chuyện về danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội” vào mail của lớp,

 - Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá Trò chuyện về danh lam thắng cảnh của thủ đô Hà Nội. https://www.youtube.com/watch?v=3cQN_SAJ9yY

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Tập tô chữ: v, r  (Bài 15)

- Giáo viên quay video hướng dẫn tập tô chữ v, r và gửi bài của trẻ vào mail,

- Phụ huynh vào Mail chung, in bài cho các con thực hiện bài tập. Đăng Youtobe, Fa, trang Web của trường.

 

Thứ năm

 HOẠT ĐỘNG LQVT

Ôn số lượng trong phạm vi 10

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Ôn số lượng trong phạm vi 10 vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con thực hiện.

- Giáo viên gửi bài tập Ôn số lượng trong phạm vi 10, Phụ huynh vào Mail chung in bài và cho các con làm bài tập.

 

Thứ sáu

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Truyện : Sự tích hồ gươm

- Giáo viên gửi nội dung truyện “Sự tích hồ Gươm”,

- Phụ huynh kể cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnh minh họa câu truyện  trên Youtobe. https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN V THÁNG 4/2020

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

 

HĐ TẠO HÌNH

 Tô màu tranh đông hồ (Đề tài)

 

- Giáo viên gửi bài học của trẻ và hướng dẫn lên nhóm Zalo của lớp, phụ huynh in tranh cho các con thực hiện. https://www.youtube.com/watch?v=JlauGVLz33U

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Lá cờ tổ quốc Việt Nam

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Lá cờ tổ quốc Việt Nam” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá. https://www.youtube.com/watch?v=NpnHZCHtkwE&t=1s

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Trò chơi chữ: v-r

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen chữ: v-r” vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung, hướng dẫn và cho các con chơi trò chơi chữ: v-r. 

 

Thứ năm

         LQVT

Ôn nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật.

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Ôn nhận biết phân biệt khối cầu, khối trụ, khối vuông, khối chữ nhật. vào mail của lớp,

- Phụ huynh vào Mail chung, xem, hướng dẫn và cho thực hiện.

 

Thứ sáu

HĐ ÂM  NHẠC

- DH: Cháu vẫn nhớ trường mầm non

- NH: em yêu trường em

- Nghe tiếng hát tìm đồ vật

 

- Giáo viên gửi tên các bài hát, các video bài hát cho trẻ biểu diễn

. https://www.youtube.com/watch?v=-zdRp_XK8aE