KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 3/2020

( Từ ngày 02/03/2020 đến ngày 06/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ vương cây ăn quả

( Đề tài)

Giáo viên gửi bài học của trẻ và hướng dẫn lên nhóm Zalo của lớp, phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu tạo hình và giấy A4 cho các con thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=lDAt4yjWk5M

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Qúa trình phát triển của cây từ hạt

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Qúa trình phát triển của cây từ hạt” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá. https://www.youtube.com/watch?v=5xk2LdW_EPI

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Làm quen chữ cái: p-q      

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen chữ: “ p-q” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung, hướng dẫn và cho các con làm quen chữ: p-q  https://www.youtube.com/watch?v=1yhESRHiT94

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Đếm đến 10- Nhận biết chữ số 10- Nhận biết thứ tự 10.

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con thực hiện.

- Giáo viên gửi bài tập Đếm, nhận biết số lượng trong phạm vi 10, Phụ huynh vào Mail chung in bài và cho các con làm bài tập

https://www.youtube.com/watch?v=FvigNo3aD3Y&t=39s

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

-  Dạy hát : Lá Xanh

Giáo viên gửi  tên bài hát lá xanh  và video bài hát cho trẻ biểu diễn.

https://www.youtube.com/watch?v=f2b59zdgpX8

 

 

 

                                                               KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 3/2020

(Từ ngày 09/03/2020 đến ngày 13/3/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

VĐCB:

- Ném trúng đích thẳng đứng  ( cao 1,5 xa 2m)

- TC: Chạy tiếp cờ.

- Phụ huynh hướng dẫn con chạy nhanh 10m , ném trúng đích thẳng đứng  ( cao 1,5 xa 2m)

khuyến khích con thực hiện vận động.

- Phụ huynh chuẩn bị đích, bóng hoặc bao cát. https://www.youtube.com/watch?v=hr5RGMcMQvA

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Thí nghiệm về không khí

 

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Một số thí nghiệm về không khí” vào mail của lớp, Phụ huynh chuẩn bị một sốđồ dùng: túi nilong, bóng bay, que xiên chả,

https://www.youtube.com/watch?v=2SBSpGXkUKs

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Tập tô chữ cái h-k.

 

Giáo viên gửi bài của trẻ vào mail, phụ huynh vào Mail chung, in bài hướng dẫn cho các con thực hiện bài tập. https://www.youtube.com/watch?v=CZrhzebEpok

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

Tách 10 đối tượng ra làm 2 phần bằng các cách khác nhau.(MT33)

 

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Tách gộp trong phạm vi 10” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tách gộp trong phạm vi 10. https://www.youtube.com/watch?v=bR_WvWMCb-A

 

Thứ sáu

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

 Truyện: Chú dê đen

 

Giáo viên gửi nội dung truyện“Chú dê đen”, phụ huynh đọc cho con nghe và cho trẻ xem hình ảnhminh họa truyện trên Youtobe. https://www.youtube.com/watch?v=xOwc4mG1XQQ&t=89s

 

        

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 3/2020

(Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 20/03/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ con bò

(tiết mẫu)

 

Giáo viên gửi bài học của trẻ và hướng dẫn lên nhóm Zalo của lớp, phụ huynh chuẩn bị nguyên vật liệu tạo hình và giấy A4 cho các con thực hiện.

https://www.youtube.com/watch?v=-R1Nc44Euw0&t=92s

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Trò chuyện về lợi ích của nước

 

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Trò chuyện về lợi ích của nước” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá. https://www.youtube.com/watch?v=stipdv1slZk

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Làm quen chữ: g, y

 

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Làm quen chữ: g, y” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung, hướng dẫn và cho các con làm quen chữ: g, y 

https://www.youtube.com/watch?v=C6u2PIPAgxk&t=440s

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG LQVT

 Ôn số lượng trong phạm vi  từ 1 đến 10

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Ôn số lượng trong phạm vi từ 1 đến 10” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung, xem, hướng dẫn và cho các con

- Giáo viên gửi bài tập phụ huynh vào Mail chung in bài và cho các con làm bài tập. https://www.youtube.com/watch?v=NNITzGgAjOk

 

Thứ sáu

HĐ ÂM NHẠC

- DH: Giọt mưa và em bé

- NH: Giai điệu của mưa.

- TC: nốt nhạc bằng kí hiệu bàn tay

Giáo viên gửi tên các bài hát, các video bài hát cho trẻ  hát và cho các con nghe hát bài “Giai điệu của mưa” trên băng đĩa hoặc trên Youtobe.

- Giáo viên hướng dẫn các con cách chơi TC

https://www.youtube.com/watch?v=2KFPDw5wuvU

 

 

 

                                                            

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 3/2020

(Từ ngày 23/03/2020 đến ngày 27/12/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HOẠT ĐỘNG PTVĐ

- Đi thay đổi hướng ( dích dắc) theo hiệu lệnh

- TC: mèo đuổi chuột

Giáo viên quay video hướng dẫn trẻ  đi thay đổi hướng ( dích dắc)

theo hiệu lệnh. và gửi mail, phụ huynh vào Mail chung cho các con xem và thực hiện vận động. https://www.youtube.com/watch?v=EiX4nB5s34A&t=61s

 

Thứ ba

HĐ KHÁM PHÁ

Các mùa trong năm

Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Các mùa trong năm” vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con tìm hiểu, khám phá. https://www.youtube.com/watch?v=dcolFDg34PU

 

Thứ tư

HĐ LÀM QUEN CHỮ VIẾT

Tập tô chữ: b,d,đ

 

Giáo viên quay video hướng dẫn tập tô chữ g, y và gửi bài của trẻ vào mail, phụ huynh vào Mail chung, in bài cho các con thực hiện bài tập https://www.youtube.com/watch?v=kxubqn7gu4A

 

Thứ năm

 HOẠT ĐỘNG LQVT

 Xác định phía phải - phía trái của đối tượng có định hướng.

 

- Giáo viên gửi Bài giảng điện tử “Xác định phía phải - phía trái của đối tượng có định hướng vào mail của lớp, Phụ huynh vào Mail chung và cho các con thực hiện. https://www.youtube.com/watch?v=df1uqI229gM

 

Thứ sáu

HĐ LÀM QUEN VĂN HỌC

Truyện:

Cuộc phiêu lưu của những giọt nước

 

Giáo viên gửi nội dung truyện “Cuộc phiêu lưu của những giọt nước”, phụ huynh kể cho con nghe, cho trẻ xem video truyện trên youtobe

https://www.youtube.com/watch?v=D8Cp_vqi8iQ