KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 3/2020

 

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ chân dung mẹ

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ chân dung mẹ” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 1

 

 

- Giáo viên gửi video ôn đếm từ 1 đến 5 cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=6qkuw9OA6RU

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

Hát + VĐMH: Đội kèn tí hon

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Ảnh hưởng của âm thanh đối với cuộc sống

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cờ của các nước khu vực Đông Nam Á cho trẻ quan sát.

- GV gửi video giới thiệu cờ các nước khu vực Đông Nam Á

https://www.youtube.com/watch?v=0Ka_zySrhkE&t=23s

 

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Truyện:

Dê con nhanh trí

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video truyện: “Sự Tích Hồ Gươm” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 3/2020

 

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Cắt, dán tia nắng

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Cắt, dán tia nắng” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, kéo, giấy màu, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 2

 

 

- Giáo viên gửi video “Ôn đếm, nhận biết chữ số 2”

cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=6qkuw9OA6RU

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: Nắng sớm

NH: Mưa rơi

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Các hiện tượng tự nhiên

(MT 54)

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cờ của các nước khu vực Đông Nam Á cho trẻ quan sát.

- GV gửi video giới thiệu cờ các nước khu vực Đông Nam Á

https://www.youtube.com/watch?v=0Ka_zySrhkE&t=23s

 

 

Thứ sáu

HĐ PTVĐ

Thơ : Mưa

TG:Phạm Phương Lan

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video bài thơ: “Mưa” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M

 

 

        

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 3/2020

 

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ và tô màu cờ Việt Nam” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 3

 

 

- Giáo viên gửi video ôn đếm từ 1 đến 5 cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=6qkuw9OA6RU

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: Đi đường em nhớ

NH:Những con đường em yêu

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

PTGT đường thủy.

(Thuyền, thuyền buồm, tàu thủy)

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cờ của các nước khu vực Đông Nam Á cho trẻ quan sát.

- GV gửi video giới thiệu cờ các nước khu vực Đông Nam Á

https://www.youtube.com/watch?v=0Ka_zySrhkE&t=23s

 

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Truyện:

Giọt nước tí xíu

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video truyện: “Sự Tích Hồ Gươm” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M

 

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 3/2020

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ chiếc kem

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ và tô màu cờ Việt Nam” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết từ 1 đến 3

 

 

- Giáo viên gửi video ôn đếm từ 1 đến 5 cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=6qkuw9OA6RU

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: Đi đường em nhớ

NH:Những con đường em yêu

 

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

PTGT đường thủy.

(Thuyền, thuyền buồm, tàu thủy)

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cờ của các nước khu vực Đông Nam Á cho trẻ quan sát.

- GV gửi video giới thiệu cờ các nước khu vực Đông Nam Á

https://www.youtube.com/watch?v=0Ka_zySrhkE&t=23s

 

 

Thứ sáu

HĐ PTVĐ

Truyện:

Cáo, Thỏ và Gà trống.

 

 

- Giáo viên gửi nội dung, video truyện: “Sự Tích Hồ Gươm” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M