KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN I THÁNG 4/2020

(Từ ngày 30/03/2020 đến ngày 03/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

 

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ ngôi nhà

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ ngôi nhà” cho phụ huynh và học sinh xem.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=GZoCOuWmsm4

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 3

 

 

- Giáo viên gửi video bài giảng “Ôn đếm, nhận biết chữ số 3”

https://www.youtube.com/watch?v=CewVYdjJND0&t=6s

 

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: Đi đường em nhớ

NH:Những con đường em yêu

 

- Giáo viên gửi lời bài hát, video “Đi đường em nhớ” lên zalo của lớp.

https://www.youtube.com/watch?v=E99x16jxoAs

- GV gửi video bài hát “Những con đường em yêu”

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

PTGT đường thủy.

(Thuyền, thuyền buồm, tàu thủy)

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh, video về PTGT đường thủy

https://www.youtube.com/watch?v=Og73ETGq9lc

 

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Truyện:

Cáo, Thỏ và Gà trống.

 

- Giáo viên gửi nội dung câu chuyện “Cáo, thỏ và gà trống” để phụ huynh đọc cho trẻ nghe.

- Gửi video câu chuyện “Cáo, Thỏ và Gà trống” trên youtube cho trẻ xem.

https://www.youtube.com/watch?v=06UnJqcnR9U&t=53s

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN II THÁNG 4/2020

(Từ ngày 06/02/2020 đến ngày 10/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ bông hoa

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ bông hoa” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=FjdJAdQNifo&t=50s

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 4

 

 

- Giáo viên gửi video bài giảng lên zalo lớp “Ôn đếm, nhận biết chữ số 4”

https://www.youtube.com/watch?v=CewVYdjJND0&t=96s

 

 

Thứ tư

 

HĐ ÂM NHẠC

DH: Khúc hát đôi bàn tay

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, video bài hát “Khúc hát đôi bàn tay” cho trẻ.

https://www.youtube.com/watch?v=gkHaCMM_VW0

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ

(Xe máy cày, ô tô, tàu hỏa, xe bus…)

 

- Giáo viên gửi hình ảnh, video các loại PTGT Đường Bộ (Xe máy cày, ô tô, tàu hỏa, xe bus…) cho trẻ xem

https://www.youtube.com/watch?v=w1oLCqaFhdU

 

Thứ sáu

 

HĐ PTVĐ

VĐCB: Tung bóng lên cao và bắt bóng

TCVĐ: Ô tô và chim sẻ

 

 

- Giáo viên gửi video bài vận động của trẻ và hướng dẫn trẻ tập theo video.

- PH chuẩn bị bóng để tập luyện cùng với trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=Up5X6hJUmDs

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN III THÁNG 4/2020

(Từ ngày 13/04/2020 đến ngày 17/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ con gà

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ con gà” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=EsorJlYTUWQ&t=9s

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm, nhận biết chữ số 5

 

 

- Giáo viên gửi video bài giảng lên zalo lớp “Ôn đếm, nhận biết chữ số 5”

https://www.youtube.com/watch?v=iTRqqtfJ6d8&t=18s

 

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

DH: NHớ ơn Bác

NH: Bác Hồ người cho em tất cả

 

- Giáo viên gửi lời bài hát, video bài hát “Nhớ ơn Bác” lên nhóm  zalo

- GV gửi video bài nghe hát “Bác Hồ người cho em tất cả” trên youtube lên nhóm zalo.

https://www.youtube.com/watch?v=YAqWE9iHBuE

https://www.youtube.com/watch?v=nOofHZ5tUEg

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Bác Hồ kính yêu

(MT 73)

 

 

- Giáo viên gửi video về “Bác Hồ với thiếu nhi” đã sưu tầm được cho trẻ xem.

https://www.youtube.com/watch?v=88aQotaBhGY

 

Thứ sáu

HĐ VĂN HỌC

Thơ:

Em vẽ bác Hồ

(MT 74)

- Giáo viên gửi nội dung bài thơ “Em vẽ bác Hồ” của trẻ  lên nhóm Mail của lớp.

- GV gửi video đọc thơ “Em vẽ bác Hồ”

https://www.youtube.com/watch?v=BzcTAIeJoqs

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN IV THÁNG 4/2020

(Từ ngày 20/04/2020 đến ngày 24/04/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ con cá

Giấy a4

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ con cá” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=7tE78kUL8Xk

 

Thứ ba

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Đếm số từ 0 đến 9

 

 

- Giáo viên gửi video cho phụ huynh đếm theo khả năng từ 0 đến 9.

https://www.youtube.com/watch?v=qolM7zGX7XY

 

 

Thứ tư

HĐ ÂM NHẠC

Nhảy dân vũ Việt Nam ơi!

 

 

- Giáo viên gửi video bài dân vũ “Việt Nam ơi!” để trẻ ôn tập.

https://www.youtube.com/watch?v=QfiDDJBMOQQ

 

 

Thứ năm

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Bản đồ Việt Nam

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh, video bản đồ Việt Nam cho PH.

https://www.youtube.com/watch?v=xnqRO0I6_pA

 

 

Thứ sáu

HĐ PTVĐ

VĐCB: Chuyền bóng qua đầu

 

 

- Giáo viên gửi video bài học của trẻ và hướng dẫn trẻ tập theo video.

- P/h chuẩn bị bóng để tập luyện cùng trẻ.

 

 

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC TUẦN V THÁNG 4/2020

(Từ ngày 27/04/2020 đến ngày 01/05/2020)

Thứ

Tên hoạt động học

 

Hình thức tổ chức

Lưu ý

Thứ hai

HĐ TẠO HÌNH

Vẽ và tô màu cờ Việt Nam

Giấy a4

 

 

- Giáo viên gửi video hướng dẫn “Vẽ và tô màu cờ Việt Nam” lên zalo lớp.

- PH chuẩn bị giấy a4, màu sáp và hướng dẫn con thực hiện theo video.

https://www.youtube.com/watch?v=ZJqvyY6BpiY

 

Thứ ba

 

HĐ LÀM QUEN VỚI TOÁN

Ôn đếm từ 1 đến 5

 

 

- Giáo viên gửi video ôn đếm từ 1 đến 5 cho p/h

https://www.youtube.com/watch?v=6qkuw9OA6RU

 

Thứ tư

 

HĐ ÂM NHẠC

Biểu diễn văn nghệ

+ Khúc hát đôi bàn tay

+ Nhớ ơn Bác

 

- Giáo viên gửi tên bài hát, nhạc để trẻ biểu diễn.

 

 

Thứ năm

 

HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

Cờ các nước khu vực Đông Nam Á

 

 

- Giáo viên gửi hình ảnh cờ của các nước khu vực Đông Nam Á cho trẻ quan sát.

- GV gửi video giới thiệu cờ các nước khu vực Đông Nam Á

https://www.youtube.com/watch?v=0Ka_zySrhkE&t=23s

 

 

Thứ sáu

 

HĐ VĂN HỌC

Truyện

Sự Tích Hồ Gươm

 

- Giáo viên gửi nội dung, video truyện: “Sự Tích Hồ Gươm” cho phụ huynh để p/h kể cho trẻ nghe.

https://www.youtube.com/watch?v=8wkA6dGAy3M