Hãy Yêu Thương - Lắng Nghe Và Tôn Trọng Trẻ !

 • CHUYÊN MÔN
 • PHIÊN CHẾ
 • THỜI KHÓA BIỂU (MGN - 4 -5 TUỔI)

  THỜI KHÓA BIỂU KHỐI MÃU GIÁO NHỠ

   

   

  Thứ

   

  SÁNG

   

   

  CHIỀU

   

  TUẦN 1 + 3

   

  TUẦN 2 + 4

   

  Thứ 2

   

  TẠO HÌNH

   

   

  Hoạt động tự chọn.

  Nêu gương cuối ngày.

   

  Thứ 3

   

  LÀM QUEN VỚI TOÁN

   

   

  Sử dụng vở Bé làm quen với Toán.

  Nêu gương cuối ngày.

   

  Thứ 4

   

  LÀM QUEN VĂN HỌC

  Hướng dẫ Trò chơi mới.

  (Ôn Trò chơi cũ)

  Nêu gương cuối ngày.

   

  Thứ 5

   

   

  HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ

   

  Rèn kỹ năng thực hành cuộc sống.

  Nêu gương cuối ngày.

   

  Thứ 6

   

   

  HOẠT ĐỘNG ÂM NHẠC

   

  THỂ DỤC

   

  Biểu diễn văn nghệ.

  Nêu gương cuối tuần.

  Thứ 4: Hoạt động lao động; Thứ 6: Hoạt động giao lưu.